SPU Educational transformation to the new normal

July 27 2020
Detail
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) ชั้น 8
กรุงเทพ, Thailand
All day
All Events

Upcoming Events

27 July 2020

SPU Educational transformation to the new normal

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
All day

Subscribe to our newsletter

never miss our latest news and events updates

All Posts

Recent Updates

Apple and Education

“เครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดสำหรับการเรียนรู้ก็คือ เครื่องมือที่นักเรียนชอบใช้” สิ่งมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นเมื่อคุณนำผลิตภัณฑ์ Apple มาใช้ในห้องเรียน นั่นก็เป็นเพราะคุณสามารถสร้างโอกาสการเรียนรู้เฉพาะบุคคลเพื่อตอบรับกับการเรียนรู้ในทุกระดับ พร้อมถ่ายทอดบทเรียนให้เป็นเรื่องราวน่าสนุกชวนติดตามยิ่งขึ้นด้วยพลังที่มาจากการสัมผัส ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ในส่วนของการบ้านหรืองานที่ได้รับมอบหมายนั้น นักเรียนก็สามารถทำโครงร่าง เก็บคะแนน สร้างแผนภูมิ เขียนโค้ด หรือแม้แต่ลงมือทำสิ่งต่างๆได้ตามต้องการ เรียกว่า “เปลี่ยนงานที่นักเรียนรู้สึกว่าจำเป็นต้องทำให้กลายเป็นงานที่สนุกและสมัครใจที่จะทำ” เลยทีเดียว วันนี้ iPad และ Mac ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน นักศึกษา และอาจารย์ ด้วยดีไซน์ที่ทั้งบางและเบาของ iPad จะทำให้การเรียนรู้ไม่จำกัดอยู่แต่ในห้องเรียนอีกต่อไป และยังมีแอพเพื่อการศึกษา หนังสือ และหลักสูตรนับพันที่ทำให้บทเรียนต่างๆ มีชีวิตชีวาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ เพราะ iPad ยังมีซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาสำหรับครูอาจารย์ โดยเฉพาะ เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการชั้นเรียนและทำงานร่วมกับนักเรียนในรูปแบบใหม่ๆ iPad OS  คือ ระบบปฏิบัติการบนมือถือที่ลํ้าสมัยที่สุดในโลก ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จาก iPad ได้สูงสุด โดยแอพจะทำงานได้ลื่นไหลไม่มีสะดุด เว็บไซต์จะเปิดขึ้นในทันที และวิดีโอก็จะโหลดอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังมาพร้อมกับคุณสมบัติเยี่ยมๆ มากมายสำหรับการศึกษาซึ่งจะทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น อย่างเช่น คุณสมบัติ “รูปภาพข้างในรูปภาพ” ที่ช่วยให้นักเรียนสามารถย่อขนาดหน้าจอวิดีโอลงแล้วเปิดแอพตัวที่สอง เพื่อที่จะได้ดูการบรรยายการสอนไปพร้อมกับสร้างสรรค์งานนำเสนอ และยังมีคุณสมบัติ Split […]

Consulting Service

การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา ไม่ได้มีเพียงแค่การจัดหาอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ต่างๆ มาติดตั้งและใช้งานในห้องเรียนเท่านั้น ผู้บริหารจำเป็นต้องมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ วางกลยุทธ์และกำหนดนโยบายในการใช้งาน รวมทั้งวางแผนในการดำเนินกิจกรรมร่วมกับกลุ่มผู้นำและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า เทคโนโลยีต่างๆ ที่นำมาใช้งานนั้นมีความสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนและนโยบายของหน่วยงานที่กำกับดูแลเรื่องคุณภาพการศึกษาของภาครัฐ รวมไปถึงการหลอมรวมการใช้เทคโนโลยีเข้ากับกิจกรรมการสอนและการทำงานของครู และกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างกลมกลืนและมีประสิทธิภาพ   ในการส่งเสริมให้การใช้เทคโนโลยีภายในโรงเรียนสามารถสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการผู้เรียนได้ตามศักยภาพเป็นรายบุคคล (Personalize Learning) นั้น ผู้บริหารและผู้นำของโรงเรียนจะต้องคำนึงถึงสิ่งสำคัญที่จะใช้ในการวางแผนการดำเนินงานเพื่อนำทางสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน 5 ด้าน (Five Best Practices) ดังต่อไปนี้ บริษัท ศิลานักปราชญ์ จำกัด มีบุคลากรซึ่งเป็นนักการศึกษาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความชำนาญในการออกแบบและวางแผนเพื่อการพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในการสนับสนุนการจัดการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารสถานศึกษา ดังนั้น ผู้บริหารของโรงเรียนจึงมั่นใจได้ว่า สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาของท่าน จะได้รับบริการและคำแนะนำที่ดีที่สุดซึ่งจะช่วยในการผลักดันให้สถานศึกษาบรรลุเป้าหมายและก่อให้เกิดความสำเร็จในระยะยาวอย่างยั่งยืน หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “การวางกลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีของสถานศึกษา” และบริการ “การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ” ให้กับบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันการศึกษาของท่าน โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มด้านล่าง

Professional Development

เมื่อ เทคโนโลยีของแอปเปิล ผนวกรวมเข้ากับ การศึกษา ครูจึงสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งช่วยกระตุ้นความสนใจและส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ สร้างสรรค์ และแบ่งปันผลงานระหว่างกันได้อย่างไร้ข้อจำกัด  นักเรียนเองก็จะมีเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดสำหรับใช้ในการสื่อสาร ทำงานร่วมกัน รวมถึงพัฒนาเส้นทางการเรียนรู้ของตนเองขึ้นได้อย่างเหลือเชื่อ รวมถึงแหล่งข้อมูลเพื่อการเรียนรู้และสื่อการสอนที่มีอยู่ใน AppStore ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการสอนของครูและการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างน่าอัศจรรย์ ห้องเรียนจึงเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน “ครู” ในฐานะที่เป็นบุคคลสำคัญในการปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาครูมืออาชีพเป็นกระบวนการต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ สมรรถนะให้กับครูของโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “คุณครูยุคดิจิทัล” ที่จำเป็นจะต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาการสอนของตนและการเรียนรู้ของผู้เรียน การเริ่มต้น เริ่มจากการมองหาเครื่อง iPad หรือ Mac จากร้าน iStudio หรือ Apple Store มาใช้เป็นอุปกรณ์ส่วนบุคคลของเราเสียก่อน สมัครขอบัญชี Apple ID เพื่อเข้าถึงการใช้งานบริการต่างๆ ของแอปเปิล – สมัคร Apple ID ผ่านเว็บไซต์ของ Apple ที่นี่ – สมัครผ่านอุปกรณ์ของคุณ โดยดูขั้นตอนการสมัคร ที่นี่ ดาวน์โหลด App จาก App Store ดังนี้ –  Pages –  Numbers – […]

Our Services

ครู” เป็นบุคคลสำคัญในการปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาครูมืออาชีพเป็นกระบวนการต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ สมรรถนะให้กับครูของโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูในยุคดิจิทัล ที่จำเป็นจะต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของตน เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับครูทุกคน

Workshop and Training

การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้ประสบความสำเร็จ ไม่ใช่เพียงแค่การจัดหาอุปกรณ์มาเพื่อใช้งานเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการกำหนดวิสัยทัศน์และนโยบายที่มีความชัดเจน การสร้างทีมงานและความร่วมมือที่มีความเข้มแข็ง การออกแบบสภาพแวดล้อมซึ่งเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของผู้เรียน การพัฒนาหลักสูตรและศัยกภาพของผู้สอน และการกำหนดวิธีในการติดตามประเมินผลที่ดี บริการให้คำปรึกษาเพื่อการวางแผนการพัฒนาสถานศึกษาโดยที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษาจะช่วยให้ผู้บริหารมั่นใจว่า สถานศึกษาของท่านจะสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนได้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน

Consulting Service